صفحه اصلی » پرسش متداول » کالا و موجودی » آیا امکان دارد برای یک کالا در یک بازه ی زمانی مشخص درصد معینی تخفیف به صورت خودکار اعمال گردد؟ (فروش ویژه)
آیا امکان دارد برای یک کالا در یک بازه ی زمانی مشخص درصد معینی تخفیف به صورت خودکار اعمال گردد؟ (فروش ویژه)
آیا امکان دارد برای یک کالا در یک بازه ی زمانی مشخص درصد معینی تخفیف به صورت خودکار اعمال گردد؟ (فروش ویژه) زمان انتشار: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۴۲

بلی، با استفاده از امکان تخفیف دوره ای کالا می توانید این کار را انجام دهید. نرم افزار پرنس به صورت خودکار از ابتدای تاریخ تعیین شده در فاکتورهای فروش تخفیف مورد نظر را اعلام و به صورت خودکار در پایان دوره ی تعیین شده تخفیف را غیر فعال می کند.

دانلود نسخه نمایشی محصولات پژواک
درخواست اخذ نمایندگی محصولات نرم افزاری پژواک