صفحه اصلی » پرسش متداول » سند افتتاحیه » من نرم افزار را تازه خریداری کرده ام، ولی از قبل مانده حساب هایی در خصوص اشخاص بدهکار و بستانکار، بانک ها، صندوق ها و تنخواه دارم، چک هایی از مشتریان دریافت کرده و چک هایی نزد مشتری دارم، کالاها نیز موجودی دارند. باید چگونه رفتار کنم؟
من نرم افزار را تازه خریداری کرده ام، ولی از قبل مانده حساب هایی در خصوص اشخاص بدهکار و بستانکار، بانک ها، صندوق ها و تنخواه دارم، چک هایی از مشتریان دریافت کرده و چک هایی نزد مشتری دارم، کالاها نیز موجودی دارند. باید چگونه رفتار کنم؟
من نرم افزار را تازه خریداری کرده ام، ولی از قبل مانده حساب هایی در خصوص اشخاص بدهکار و بستانکار، بانک ها، صندوق ها و تنخواه دارم، چک هایی از مشتریان دریافت کرده و چک هایی نزد مشتری دارم، کالاها نیز موجودی دارند. باید چگونه رفتار کنم؟ زمان انتشار: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۴۶

شما می بایست با استفاده از سند افتتاحیه نرم افزار حسابداری پرنس موارد زیر را طبق اطلاعاتی که از قبل دارید ثبت کنید.
•    موجودی کالاها (مقدار و ارزش ریالی آن ها)
•    مانده حساب اشخاص (بدهکاران و بستانکاران)
•    موجودی بانک ها
•    موجودی صندوق ها و تنخواه
•    چک های دریافتی
•    چک های پرداختی
•    و سرمایه ی اشخاص

دانلود نسخه نمایشی محصولات پژواک
درخواست اخذ نمایندگی محصولات نرم افزاری پژواک