صفحه اصلی » پرسش متداول » هزینه و درآمد » من هزینه ای برای مجموعه ی خودم انجام داده ام ولی هنوز پول آن را به شخص مورد نظر پرداخت نکرده ام چگونه آن را در نرم افزار ثبت کنم؟
من هزینه ای برای مجموعه ی خودم انجام داده ام ولی هنوز پول آن را به شخص مورد نظر پرداخت نکرده ام چگونه آن را در نرم افزار ثبت کنم؟
من هزینه ای برای مجموعه ی خودم انجام داده ام ولی هنوز پول آن را به شخص مورد نظر پرداخت نکرده ام چگونه آن را در نرم افزار ثبت کنم؟ زمان انتشار: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۰۱

شما می بایست، در فرم ثبت هزینه ها در قسمت شخص، فرد مورد نظر را انتخاب کرده و با فشردن دکمه ی پرداخت پیشرفته و مراجعه به فرم دریافت و پرداخت پیشرفته، پرداخت هزینه را به صورت اعتباری انجام دهید. با این کار فرد مورد نظر به اندازه ی مبلغ این هزینه بستانکار می گردد.

دانلود نسخه نمایشی محصولات پژواک
درخواست اخذ نمایندگی محصولات نرم افزاری پژواک