جستجو
من تعدادی بازاریاب دارم که هر کدام بابت فروش کالاها 15 درصد پورسانت می گیرند، چگونه می توانم مبلغ پورسانت هر فاکتور را مشخص کنم و به آن ها پرداخت کنم؟
[ یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ ]
من تعدادی بازاریاب دارم که هر کدام بابت فروش کالاها 15 درصد پورسانت می گیرند، چگونه می توانم مبلغ پورسانت هر فاکتور را مشخص کنم و به آن ها پرداخت کنم؟
شما می توانید اشخاصی را در سیستم تحت عنوان بازاریاب تعریف کنید و با فعال کردن بازاریاب در فاکتور شخص بازاریاب آن فاکتور را تعیین و طبق درصد تعیین شده برای...  
من نمی خواهم خریدار هر فاکتور را در سیستم ثبت کنم، ولی لازم است نام ایشان در فاکتور قید شود و در آینده نیز به آن احتیاج خواهیم داشت، چه کاری باید انجام دهیم؟
[ یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳ ]
من نمی خواهم خریدار هر فاکتور را در سیستم ثبت کنم، ولی لازم است نام ایشان در فاکتور قید شود و در آینده نیز به آن احتیاج خواهیم داشت، چه کاری باید انجام دهیم؟
در نرم افزار حسابداری پرنس شما می توانید بجای انتخاب خریدار در فاکتور از شخص پیش فرض سیستم استفاده کنید و نیازی به تعریف خریدار در سیستم نیست. خوشبختانه امکان درج...