صفحه اصلی » به روز رسانی ها » شرح کدهای خطا در هنگام بروز رسانی نرم افزار
شرح کدهای خطا در هنگام بروز رسانی نرم افزار
شرح کدهای خطا در هنگام بروز رسانی نرم افزار زمان انتشار: دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۹:۳۴

در ذیل جدول شرح کدهای خطا در هنگام بروز رسانی نرم افزار را می توانید مطالعه کنید:

کد خطا توضیحات
1 امکان لود اطلاعات اولیه وجود ندارد
2 به هنگام لود اطلاعات اولیه کالا های سیستم مشتری خطا رخ داده است
3 امکان حذف جداول موقف وجود ندارد
4 عملیات انجام شده، تایم آوت نشد
5 تولید نوع MaxString برای این بانک اطلاعاتی امکان پذیر نیست
6 تولید نوع MaxBinary برای این بانک اطلاعاتی امکان پذیر نیست
7 تولید نوع EnDate برای این بانک اطلاعاتی امکان پذیر نیست
8 حذف CONSTRAINT ها برای GetIntDate
9 تبدیل TinyInt به Int در جدول Account
10 حذف و ایجاد جدول Table :: به صورت تکی مجبور شدیم اجراش کنیم
11 حذف گزارش ات قدیمی مرکز و شعب
12 حذف گزارش ات قدیمی مرکز و شعب
13 حذف گزارش ات قدیمی مرکز و شعب
14 حذف گزارش ات قدیمی مرکز و شعب
15 حذف جدول Installment در صورتی که خالی باشد
16 حذف جدول InstallmentItems در صورتی که خالی باشد
17 کپی این اس پی
18 افزودن فیلد به جدول EstateTransactionCheque
19 فیلد PRH_TIME اصلاح می شود
20 انتقال تغییرات جدول PriceLevel
21 انتقا قسمت روی جلد برای کالا
22 حذف جدول TempCommodity
23 انتقال جداول "Common" , "VIP" , "Orginal"
24 انتقال جداول ویژه سطح"VIP"
25 انتقال جداول ویژه سطح"Gold"
26 انتقال جداول ویژه سطح "سال مالی" بر اساس "Orginal"
27 افزودن Constraint به فیلد های اضاقه شده به جداول "Common", "VIP", "Orginal"
28 افزودن Constraint به فیلد های اضاقه شده به جداول سال مالی از روی "Orginal"
29 تغییر نوع فیلد ALG_TBL_ID در جدول ActivityLog به Common._INT_
30 ثبت SystemSetting های جدید برای دیتا بیس
31 انتقال Function های سطح "Common","Orginal", "VIP", "Gold"
32 انتقال View های سطح "Common","Orginal", "VIP", "Gold"
33 انتقال Trigger های سطح "Common","Orginal", "VIP", "Gold"
34 آماده سازی مقدماتUPD_ObjectsTransfer_003
35 انتقال تمام SP های "Common", "VIP", "Gold"
36 آماده سازی مقدماتUPD_ObjectsTransfer_004
37 انتقال تمام SP های "Orginal" و تمام سال های مالی ساخته شده موجود در دیتا بیس
38 ست کردن Value برای فیلد های LastEditedTime
39 اجرا کردن Query های Fix
40 پر کردن جدول جدید گروه سطح واحد کالا - اصلاح جداول سطح واحد کالا و سطح قیمت با توجه به تغییرات جدید در ورژن 3.40
41 ثبت کد های کالا و سطح واحد در جدول بارکد
42 شماره سند های زده شده
43 دست کاری جداول سال مالی از کد 1 تا 23 تا ورژن 4.13 وجود دارد. ( 0043 - 1 …. 0043 - 23 )
44 اصلاح جداول تولید
45 ثبت واحد کالای سطح صفر در جدول فرمول تولید در صورتی که وجود نداشته باشد
46 اصلاح تاریخ سند افتتاحیه
47 با توجه به تغییرات FactorItem و Commodity ثبت درصد مالیات کالا در جداول
48 اصلاح حساب های دریافتنی و پرداختنی
49 CommodityAttribute در جدول CMA_UseStock اصلاح فیلد
50 اصلاح موجودی کالا های خصوصیت دار
51 HotKeys تنظیم کد فرم در جدول
52 ثبت تاریخ سررسید و شخص چک های دریافتی و پرداختی ثبت شده در سند افتتاحیه
53 PaymentOperation اصلاح اشخاص و تاریخ سررسید در جدول
54 ثبت واحد کالای سطح صفر در جدول فرمول تولید در صورتی که وجود نداشته باشد
55 اصلاح مشخصات اشخاص تعریف شده در سیستم - مشخص کردن سرمایه گذاران و کاربران
56 اصلاح جداول فاکتور .:. در صورت حذف فاکتور اطلاعات مربوط به جزئیات فاکتور پاک نمی شد
57 ثبت Template های پیش فرض
58 اصلاح Order های Lookup
59 حذف سند تخفیف ردیفی های حذف شده
60 تمامی چک های معلق و باطل موجود بر روی سیستم مشتریان حذف شود
61 انتقال اطلاعات سریال کالا به جداول جدید
62 حذف جدول ReportTable_DetailedProfitLossReport
63 اصلاح Order های Lookup
64 ایجاد پیش فرض های اولیه برای اصلاح تاریخ های موجود در سیستم
65 مدیریت تاریخ های موجود در سیستم، برای جستحوی سریع تر تمام تاریخ های نرم افزار به Int تبدیل شدند
66 ثبت و ویرایش SystemSetting ها
67 اصلاح فیلد نوع کالا در جدول تولید
68 اصلاح سند های مربوط به چک های پرداختی در سند افتتاحیه
69 ثبت نام فرم ها و سطوح دسترسی مربوط به آنها
70 LOOKUP اصلاح فیلد ها در
71 LOOKUP ثبت رکوردهای جدید اضافه شده به جدول
72 SystemSetting اصلاح مقادیر پیش فرض در جدول
73 تغییر FCT_HasDocument در فاکتور ها
74 حذف و ایجاد مجدد جدول EdareKol
75 حذف و ایجاد مجدد جدول VersionHistory
76 حذف و ایجاد مجدد جدول FeaturesList
77 حذف و ایجاد مجدد جدول AboutSeller
78 حذف و ایجاد مجدد جدول Luncher
79 تغییر طول فیلد عنوان در تقویم
80 تغییر طول فیلد مکان در تقویم
81 اضافه کردن اکانت جدید تخفیف به ازاء تمامی بخش هایی که در سیستم مشتری تعریف شده است
82 StoreCommodityAmount اصلاح موجودی کالا در جدول
83 آریاسان - SM_HeaderText
84 آریاسان - FactorTitle
85 آریاسان - SM_FooterText
86 آریاسان - SecondMonitorFooter
87 آریاسان - SoftwareName
88 آریاسان - BackupPath
89 آریاسان - Invoice_ShowBarcodeSearch
90 آریاسان - CompanyImgPath
91 آریاسان - DSPText
92 آریاسان - BackupStartName
93 آریاسان - CPN_FirstName
94 آریاسان - ACN_Name
95 آریاسان - VRH_Discription
96 آریاسان - sas_foot_text_text
97 ترمیم SystemSetting - در سطح عمومی
98 ترمیم SystemSetting - در سطح کاربر
99 ActiveShowBalloon
100 DBConnectionType
101 WhatIsNewShowingForm
102 CheckInternetConnectionInTimer
103 CalculateType
104 حذف SystemSetting های تکراری از دیتابیس
105 درج لاگ اتمام عملیات به روز رسانی - لاگ موفق
106 دستکاری و تغییرات جداول - RESEED TABLES
107 DROP dbo.MyTempTblPrint
108 DROP dbo.MyTempTblPrintFix
109 درج لاگ اتمام عملیات به روز رسانی - لاگ شکست خورده
110 مسیر نصب نرم افزار نادرست است
111 دانلود فایل آپدیت امکان پذیر نیست
112 هیچ فایل آپدیتی وجود ندارد
113 امکان بستن برنامه های وابسته به پرنس وجود ندارد ( RemoteAction.exe - Restore.exe - _HourlyBackup.exe - Restore.exe )
114 امکان کپی کردن فایل Exe برنامه وجود ندارد - آنلاین
115 امکان کپی کردن فایل Exe برنامه وجود ندارد - آفلاین
116 امکان بازیابی فایل PrinceForUpdate.bak وجود ندارد
117 امکان ساخت دیتابیس PrinceForUpdate وجود ندارد
118 امکان انتقال Lookup های ویژه خودرو وجود ندارد
119 فیلد جدید اضافه شده به معرفی شعبه مقدار اولیه صفر به خود می گیرد
120 CarPlaqueDescription , CarPlaqueDetection
121 KarinStarter
122 JobSetting
123 Show_FeaturesPrices
124 امکان حذف بانک اطلاعاتی Update وجود ندارد.

 

دانلود نسخه نمایشی محصولات پژواک
درخواست اخذ نمایندگی محصولات نرم افزاری پژواک